• Môn
    ĐẠO ĐỨC - GIÁO DỤC CÔNG DÂN
  • Thư viện học liệu số

MÔN ĐẠO ĐỨC - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Phần mềm thiết kế bài giảng môn Đạo đức – Giáo dục công dân bao quát chương trình học từ lớp 1 đến lớp 12. Hệ thống giáo án mẫu bám sát chương trình giáo dục phổ thông và đạt chuẩn định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, giúp định hướng hiệu quả giáo viên trong việc thiết kế các hoạt động học tập trên lớp. Các giáo án mẫu được tích hợp các nguồn tài nguyên đa phương tiện như hình ảnh, infographics, video… giúp các tiết học trở nên sinh động và hấp dẫn. Bên cạnh đó, các công cụ thiết lập bài giảng được thiết kế một cách linh hoạt và đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu giảng dạy của giáo viên và phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo của học sinh. Đặc biệt, phần mềm được tích hợp hệ thống clip tình huống thực tế để minh họa nội dung bài học. Hệ thống clip tình huống được đầu tư công phu, kĩ lưỡng cả về kịch bản lẫn diễn xuất, là một điểm nhấn sư phạm đặc sắc của phần mềm.

Học liệu tích hợp trong phần mềm cũng được tổ chức theo mô hình thư viện số phục vụ mục đích tra cứu, giảng dạy, và học tập. Nội dung được sắp xếp theo 02 hướng: tư liệu phân theo từng bài học, lớp học, cấp học từ lớp 1 đến lớp 12, và tư liệu phân theo các lĩnh vực của đời sống xã hội.

1 – Chính sách giá đối với khách hàng cá nhân:

Mã sản phẩm Sản phẩm Thời gian sử dụng Đơn Giá (VNĐ)/khối lớp/tài khoản Giá tái ký (VNĐ)/khối lớp/tài khoản
SS004 Thư viện học liệu điện tử và phần mềm Thiết kế bài giảng dành cho giáo viên, môn Đạo đức – Giáo dục công dân từ lớp 1 – lớp 12. 12 tháng 2.500.000 1.500.000

Thông tin thanh toán: xem tại đây

2 – Chính sách giá đối với nhà trường: Liên hệ bộ phận phát hành Smartschool: 

Thông tin liên hệ:

  • Mr. Lê Cát Vượng: 097 889 1839

DANH MỤC CÁC KHỐI LỚP