DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

 

STT TÊN GIÁO ÁN
1

  BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2 (1945 – 1949)

2

  BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU(1945 – 1991),

LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

3

  BÀI 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

4

  BÀI 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

5

  BÀI 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH

6

  BÀI 6: NƯỚC MĨ

7

  BÀI 7: TÂY ÂU

8

  BÀI 8: NHẬT BẢN

9

  BÀI 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

10

  BÀI 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỈ XX

11

  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM  TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

12

  BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925

ĐẾN NĂM 1930

13

  BÀI 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1935

14

  BÀI 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 – 1939)

15

  BÀI 16: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1939-1945

16

  BÀI 17: NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  TỪ SAU

NGÀY 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19-12-1946

17

  BÀI 18: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950)

18

  BÀI 19:  BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953)

19

  BÀI 20: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

KẾT THÚC (1953 – 1954)

20

  BÀI 21: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)

21

  BÀI 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIÊN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1973)

22

  BÀI 23: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

23

  BÀI 24: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975

24

  BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000)

Share: