DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: HỌC  TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ

2

  BÀI 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI

3

  BÀI 3: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP

4

  BÀI 4: CHĂM LÀM VIỆC NHÀ

5

  BÀI 5: CHĂM CHỈ HỌC TẬP

6

  BÀI 6: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ BẠN

7

  BÀI 7: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP

8

  BÀI 8: GIỮ GÌN TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG

9

  BÀI 9: TRẢ LẠI CỦA RƠI

10

  BÀI 10: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ

11

  BÀI 11: LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI

12

  BÀI 12: LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC

13

  BÀI 13: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

14

  BÀI 14: BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH

Share: