DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: KÍNH YÊU BÁC HỒ

2

  BÀI 2: GIỮ LỜI HỨA

3

  BÀI 3: TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH

4

  BÀI 4: QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM

5

  BÀI 5: CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN

6

  BÀI 6: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG

7

  BÀI 7: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG

8

  BÀI 8: BIẾT ƠN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

9

  BÀI 9: ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ

10

  BÀI 12: TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

11

  BÀI 13: TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

12

  BÀI 14: CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

Share: