DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

 

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: NHÀ NƯỚC VĂN LANG

2

  BÀI 2: NƯỚC ÂU LẠC

3

  BÀI 3: NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN

  PHƯƠNG BẮC

4

  BÀI 4: KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

5

  BÀI 5: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (NĂM 938)

6

  BÀI 7: ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

7

  BÀI 8: CUỘC KHÁNG CHIẾN  CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT (NĂM 981)

8

  BÀI 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG

9

  BÀI 10: CHÙA THỜI LÝ

10

  BÀI 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ HAI (1075 – 1077)

11

  BÀI 12: NHÀ TRẦN THÀNH LẬP

12

  BÀI 13: NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ

13

  BÀI 14: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN

14

  BÀI 15: NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN

15

  BÀI 16: CHIẾN THẮNG CHI LĂNG

16

  BÀI 17: NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC

17

  BÀI 18: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ

18

  BÀI 19: VĂN HỌC VÀ KHOA HỌC THỜI LÊ

19

  BÀI 21: TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH

20

  BÀI 22: CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG

21

  BÀI 23: THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI – XVII

22

  BÀI 24: NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG (NĂM 1786)

23

  BÀI 25: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789)

24

  BÀI 26: NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA CỦA VUA

  QUANG TRUNG

25

  BÀI 27: NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP

26

  BÀI 28: KINH THÀNH HUẾ

Share: