DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 5

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

2

  BÀI 2: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

3

  BÀI 3: KHÍ HẬU

4

  BÀI 4: SÔNG NGÒI

5

  BÀI 5: VÙNG BIỂN NƯỚC TA

6

  BÀI 6: ĐẤT VÀ RỪNG

7

  BÀI 8: DÂN SỐ NƯỚC TA

8

  BÀI 9: CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

9

  BÀI 10: NÔNG NGHIỆP

10

  BÀI 11: LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

11

  BÀI 12 – 13: CÔNG NGHIỆP

12

  BÀI 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI

13

  BÀI 15: THƯƠNG  MẠI VÀ DU LỊCH

14

  BÀI 17 – 18: CHÂU Á

15

  BÀI 19: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM

16

  BÀI 20: CHÂU ÂU

17

  BÀI 21: MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU

18

  BÀI 23 – 24: CHÂU PHI

19

  BÀi 25 – 26: CHÂU MĨ

20

  BÀI 27: CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC

21

  BÀI 28: CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

Share: