DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH

2

  BÀI 2: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC

3

  BÀI 3: CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

4

  BÀI 4: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

5

  BÀI 5: PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU

6

  BÀI 6: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

7

  BÀI 7: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

8

  BÀI 8: XÔ VIẾT NGHỆ – TĨNH

9

  BÀI 9: CÁCH MẠNG MÙA THU

10

  BÀI 10: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

11

  BÀI 12: VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

12

  BÀI 13: “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”

13

  BÀI 14: THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

14

   BÀI 15: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950

15

  BÀI 16: HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI

16

  Bài 17: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

17

  BÀI 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT

18

  BÀI 20: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI

19

  BÀI 21: NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC TA

20

  BÀI 22: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

21

  BÀI 23: SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA

22

  BÀI 24: CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”

23

  BÀI 25: LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI

24

  BÀI 26: TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP

25

  BÀI 27: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

26

  BÀI 28: XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH

Share: