DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 6

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ

2

  BÀI 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ

3

  BÀI 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

4

  BÀI 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

5

  BÀI 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

6

  BÀI 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI

7

  BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

8

  BÀI 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

9

  BÀI 10: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ

10

  BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI

11

  BÀI 12, 13: NHÀ NƯỚC VĂN LANG

12

  BÀI 14, 15: NƯỚC ÂU LẠC

13

  BÀI 17: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

14

  BÀI 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN

15

  BÀI 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ

16

  BÀI 20, 21, 22, 23: CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X)

17

  BÀI 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN TRƯỚC THẾ KỈ X

18

  Bài 26, 27: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ ĐẦU THẾ KỈ X

Share: