DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: DÂN SỐ

2

  BÀI 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI

3

  BÀI 3: QUẦN CƯ. ĐÔ THỊ HÓA

4

  CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG

5

  BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG

6

  BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG

7

  BÀI 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG

8

  BÀI 12: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG

9

  BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

10

  BÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ

11

  BÀI 15: HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ

12

  BÀI 16: ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ

13

  BÀI 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HOÀ

14

  BÀI 18: THỰC HÀNH:  NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ

15

  BÀI 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

16

  BÀI 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI HOANG MẠC

17

  BÀI 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH

18

  BÀI 22: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

19

  BÀI 23: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI

20

  BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

21

  CHỦ ĐỀ: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI CHÂU PHI

22

  CHỦ ĐỀ: KINH TẾ CHÂU PHI

23

  CHỦ ĐỀ: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI

24

  CHỦ ĐỀ: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ VÀ TÌM HIỂU BẮC MĨ

25

  CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ TRUNG VÀ NAM MĨ

26

  BÀI 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI

27

  CHỦ ĐỀ: CHÂU ĐẠI DƯƠNG

28

  CHỦ ĐỀ: TỰ NHIÊN CHÂU ÂU

29

  BÀI 54: DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI CHÂU ÂU

30

  BÀI 55: KINH TẾ CHÂU ÂU

31

  CHỦ ĐỀ: CÁC KHU VỰC CHÂU ÂU

Share: