DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: EM LÀ HỌC SINH LỚP 1

2

  BÀI 2: GỌN GÀNG, SẠCH SẼ

3

  BÀI 3: GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

4

  BÀI 4: GIA ĐÌNH EM

5

  BÀI 5: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ

6

  BÀI 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

7

  BÀI 7: ĐI HỌC ĐỀU, ĐÚNG GIỜ

8

  BÀI 8: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC

9

  BÀI 9: LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY CÔ GIÁO

10

  BÀI 10: EM VÀ CÁC BẠN

11

  BÀI 11: ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH

12

  BÀI 12: CẢM ƠN VÀ XIN LỖI

13

  BÀI 13: CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT

14

  BÀI 14: BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG

Share: